Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Arkeen Voimaa -toimintamalli levitetään käyttöön koko Varsinais-Suomessa

Sote-palveluiden kehittämisessä tavoitteena on tasapainottaa koko järjestelmää niin, että terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen jo perustasolla vähentäisi korjaavan työn tarvetta. Arkeen Voimaa -ryhmätoimintamalli on yksi esimerkki tästä työstä. Toiminnan tavoitteena on kohentaa ryhmäläisten hyvinvointia, helpottaa arjessa pärjäämistä ja myös vähentää terveydenhuollon asiakaskäyntien määrää.

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli. Malli on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, jotka vaikuttavat arjessa pärjäämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uupumus, yksinäisyys, työttömyys, oma tai läheisen sairaus tai mielialan lasku.

Arkeen Voimaa -ryhmässä harjoitellaan käyttämään itsehoidon työkaluja, joilla voidaan saada aikaan myönteisiä muutoksia elämässä. Työkalujen avulla on helpompi kohdata myös tulevaisuuden haasteita. Ryhmä kootaan eri taustasta tulevista ihmisistä, joilla on jokin arjen haaste. Ryhmässä he jakavat ideoita ja kannustavat toisiaan.

Ryhmässä opitaan suunnittelemaan omaa toimintaa ja tekemään pieniä muutoksia arjen sujuvoittamiseksi. Apuna toimivat esimerkiksi toimintasuunnitelman teko, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot, arkiliikunnan lisääminen, terveyttä edistävä syöminen ja vuorovaikutustaidot, joihin kaikkiin ryhmässä tutustutaan esimerkkien ja harjoitusten avulla.

– Ryhmissä käsitellään ihan perusasioita. Eniten ryhmäläisten päätöksinä ovat nousseet esiin ravitsemus ja liikunta. Toimintamallin menestyksen takana on se, että ihminen asettaa itse itselleen tavoitteet omien voimavarojensa mukaan ja saa ryhmässä tukea muilta sekä käytännön työkaluja koulutetulta Arkeen Voimaa –ohjaajalta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riikka Korhonen.

Ensimmäisinä alueella toiminnassa ovat olleet mukana Turku ja Salo. Hiljattain asiakasryhmät aloitettiin myös Uudessakaupungissa ja Akseli-kunnissa. Yhteistyö on aloitettu myös Raisiossa, Paraisilla, Somerolla ja Paimiossa. Tavoitteena on, että toimintamalli olisi käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa.

– Toimintamalli levitetään käyttöön koko Varsinais-Suomen alueelle ja tavoitteena on vakiinnuttaa se osaksi kuntien palveluvalikoimaa. Käytännön toteutus tehdään yhteistyössä ArVo-tiimin ja kunnan toimijoiden kanssa. Samaan aikaan koulutetaan lisää ohjaajia ja yhdyshenkilöitä, sanoo Korhonen.

Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopistossa osana laajaa tutkimushanketta, jossa havaittiin jopa 80% pitkäaikaissairaitten kokemista oikeista olevan sairaudesta riippumatta samoja.

Suomessa Arkeen Voimaa -toimintaa toteutetaan jo useilla paikkakunnilla. Varsinais-Suomessa Arkeen voimaa on osa Tulevaisuuden Sote-keskus -kokonaisuutta. Toiminnan toteuttajataho on Turun kaupungin hyvinvointitoimiala yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

Lisätietoa Arkeen voimaa -sivustolta 

Liittyy hankkeisiin:

Arkeen voimaa -toimintamalli

Asiasanat: ryhmätoiminta , hyvinvointi , Arkeen Voimaa , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen