Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Arkeen Voimaa -toimintamalli

Arkeen Voimaa -toimintamallilla vahvistetaan osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohennetaan heidän pärjäämistään arjessa sekä parannetaan elämänlaatua.

Toiminnassa hyödynnetään vaikuttavaksi tiedettyjä menetelmiä. ArVo-ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen.

Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, jotka vaikuttavat heidän pärjäämiseensä arjessa. Syitä voivat olla uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus. Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoiminta auttaa osallistujia etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Arkeen Voimaa –ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan.

Ryhmän kokoontumisissa tutustutaan itsehoidon työkaluihin, joilla voi

  • hallita omaa terveyttä ja hyvinvointia
  • pysyä aktiivisena arjessa
  • elää täyttä elämää haasteista huolimatta

Tavoitteena on, että toimintamalli olisi käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa ja se vakiintuisi osaksi kunnan palveluvalikoimaa. Käytännön toteutus tehdään yhteistyössä ArVo-tiimin ja kunnan toimijoiden kanssa.

Arkeen Voimaa on osa Tulevaisuuden Sote-keskus -kokonaisuutta. Toiminnan toteuttajataho on Turun kaupungin hyvinvointitoimiala yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

Yhteystiedot:
Riikka Korhonen
projektipäällikkö, Arkeen Voimaa -toimintamalli
p. 040 6117 393
[email protected]
www.arkeenvoimaa.fi

Asiasanat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke