Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Arkeen Voimaa -toimintamalli

Arkeen Voimaa -toimintamallilla vahvistetaan osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohennetaan heidän pärjäämistään arjessa sekä parannetaan elämänlaatua.

Toiminnassa hyödynnetään vaikuttavaksi tiedettyjä menetelmiä. ArVo-ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen.

Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, jotka vaikuttavat heidän pärjäämiseensä arjessa. Syitä voivat olla uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus. Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoiminta auttaa osallistujia etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Arkeen Voimaa -ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan.

Ryhmän kokoontumisissa tutustutaan itsehoidon työkaluihin, joilla voi

  • hallita omaa terveyttä ja hyvinvointia
  • pysyä aktiivisena arjessa
  • elää täyttä elämää haasteista huolimatta

Tavoitteena on, että toimintamalli olisi käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa ja se vakiintuisi osaksi kunnan palveluvalikoimaa. Käytännön toteutus tehdään yhteistyössä ArVo-tiimin ja kunnan toimijoiden kanssa.

Arkeen Voimaa on osa Tulevaisuuden Sote-keskus -kokonaisuutta. Toiminnan toteuttajataho on Turun kaupungin hyvinvointitoimiala yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja  Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasson kanssa.

Yhteystiedot:
Riikka Haumo
projektipäällikkö, Arkeen Voimaa -toimintamalli
p. 040 6117 393
riikka.haumo@turku.fi
www.arkeenvoimaa.fi

Projektikoordinaattori Sara Hemminki sara.hemminki@turku.fi

Projektikoordinaattori Susanna Lehtimäki susanna.lehtimaki@turku.fi

Projektikoordinaattori Piia Välinen piia-marika.valinen@turku.fi

Projektikoordinaattori Katja Marjanen katja.marjanen@salo.fi 

Asiasanat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke