Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi

Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa käynnistettiin henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi helmikuussa 2021. Asiakasohjauspalvelun avulla tavoitellaan asiakkaan arjesta selviytymistä hänen omia voimavarojaan käyttäen tarjoamalla hänelle sujuvia, oikea-aikaisia ja juuri hänen tarpeisiinsa sopivia palveluja.

Asiakasohjauksessa kartoitetaan asiakkaan käyttämät palvelut ja kokonaisvaltainen palvelujen tarve sekä tarvittaessa laaditaan hoito- tai asiakassuunnitelma, joka kokoaa yhteen kaikki asiakkaan palvelut, hoitopaikat ja niihin liittyvät suunnitelmat.

Asiakasohjaajan tehtävänä on kartoituksen pohjalta luoda asiakkaalle mahdollisimman hyvin hänen tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus. Asiakasohjaus palvelee etenkin sellaisia asiakkaita, joilla on paljon palvelujen tarvetta tai joiden tilanne omassa arjessa selviytymisessä on syystä tai toisesta hankaloitunut. Myös asiakkaan syrjäytyminen tai riski siihen voi olla syynä asiakasohjaukseen ohjaamiselle. Pelkkä ammattilaisen yleinen huoli tai riittämättömyyden tunne asiakkaan auttamiseksi ovat tilanteita, jolloin palveluun voi ohjata. Asiakasohjaus on kynnyksetön palvelu, johon voi hakeutua itse tai läheisen ohjaamana.

Asiakasohjaustoiminta tähtää siihen, että asiakkaita hoidetaan mahdollisimman kattavasti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä niin, että asiakas on toiminnan keskiössä. Asiakasohjaaja huomioi laajasti myös kolmannen sektorin tarjoamat palvelut, mikäli asiakas voisi niistä hyötyä. Toiminnan tavoitteena on, että palveluja annetaan oikeasta paikasta ja päällekkäisen työn tekeminen vähenee.

Toimintaa on laajennettu vaiheittain eri puolille Varsinais-Suomea ja laajennus jatkuu edelleen. Tavoitteena on saada kokemusta toiminnasta mahdollisimman monessa terveyskeskuksessa.

Projekti on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. EDIT: asiakasohjaajien ammattinimike muuttui syyskuussa 2022 asiakasvastaavaksi.

Asiakasohjausta on saatavilla tällä hetkellä:

Yhteystiedot:                                                                                                   

Tiia Korpisalo
projektipäällikkö
asiakasohjauksen pilotointi terveyskeskuksissa
tiia.korpisalo@turku.fi
puh.040 354 9765

 

Asiasanat: asiakas- ja palveluohjauksen sekä etäpalveluiden kehittäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke