Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi

Projektissa käynnistetään henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa. Asiakasohjauspalvelun avulla tavoitellaan asiakkaan selviytymistä arjestaan hänen omia voimavarojaan käyttäen tarjoamalla hänelle sujuvia, oikea-aikaisia ja juuri hänen tarpeisiinsa sopivia palveluja.

Asiakasohjauksessa kartoitetaan asiakkaan käyttämät palvelut ja kokonaisvaltainen palvelujen tarve ja laaditaan hoito- tai asiakassuunnitelma, joka kokoaa yhteen kaikki asiakkaan palvelut, hoitopaikat ja niihin liittyvät suunnitelmat.

Asiakasohjaajan tehtävänä on kartoituksen pohjalta luoda asiakkaalle mahdollisimman hyvin hänen tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus. Asiakasohjaus palvelee etenkin sellaisia asiakkaita, joilla on paljon palvelujen tarvetta tai joiden tilanne omassa arjessa selviytymisessä on syystä tai toisesta hankaloitunut.

Asiakasohjaustoiminta tähtää siihen, että asiakkaita hoidetaan enenevässä määrin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä niin, että asiakas on toiminnan keskiössä. Toiminnan tavoitteena on myös, että palveluja annetaan oikeasta paikasta ja päällekkäisen työn tekeminen vähenee.

Asiakasohjaus alkaa ensimmäisissä pilottiterveyskeskuksissa helmikuussa 2021 ja jatkuu lokakuun 2022 loppuun. Toimintaa laajennetaan vaiheittain eri puolille Varsinais-Suomea. Tavoitteena on saada kokemusta toiminnasta mahdollisimman monessa terveyskeskuksessa.

Hanke on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteutusta.

Asiakasohjausta on saatavilla:

Kaarinan terveyskeskus, lue lisää Kaarinan sivuilta
Uudenkaupungin terveyskeskus, lue lisää Uudenkaupungin sivuilta
Someron terveyskeskus sekä Perusturvakuntayhtymä Akseli, lue lisää soteakselin sivuilta

Terveyskeskuksia tulee mukaan lisää projektin edetessä.

Yhteystiedot:                                                                                                   
Pia Kirjonen
Projektipäällikkö
[email protected]
puh. 040 6241 326

Asiasanat: asiakas- ja palveluohjauksen sekä etäpalveluiden kehittäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke