Hyppää sisältöön

Rakenneuudistus

Ylikunnallinen valvontakeskushanke

Varsinais-Suomen ylikunnallinen valvontakeskus -hankkeessa alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä tuetaan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisessa tuottamalla valvonta-, ohjaus- ja arviointikäyntejä omavalvonnan varmistamiseksi. Valvontaa tuotetaan alueelliseen valvontasuunnitelmaan perustuen.

Hankkeessa tuotetaan lisäksi asiantuntija- ja koulutuspalveluja koskien järjestäjän toteuttamaa palveluntuottajan valvontaa, omavalvontaa sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta. Palveluntuottajien koulutuksella lisätään omavalvonnan osaamista maakunnan alueella.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta sekä hoidon, hoivan ja palvelun laatua. Samalla parannetaan palveluntuottajien tasavertaista asemaa omavalvonnan toteuttamisen tukemisessa ja arvioinnissa.

Hankkeen valvontakoordinaattorit toimivat yhdessä kuntien kanssa. Yhteistyössä suoritetaan ennakoivia valvonta- ja ohjauskäyntejä sekä kehitetään valvonnan menettelytapoja sekä sisältöjä. Kaikki valvonnassa hyödynnettävät tietosisällöt määritellään ja testataan sähköisellä alustalla.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2020 lopulla. Kaikki palvelualueet on saatu mukaan (ikäihmisten palvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut) keväällä 2021 ja kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat sitoutuneet toimintaan. Hanke siirtyi 2022 tammikuusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan. Jatkossa löydät hankkeen tiedot sieltä, tuoreet koulutukset sivustomme osiosta Henkilöstölle -> Tapahtumat ja koulutukset.

Yhteystiedot:

Karolina Olin
Projektipäällikkö
karolina.olin@tyks.fi
Puh. 050 4381 772

Karoliina Marjaniemi
Projekti- ja valvontakoordinaattori
karoliina.marjaniemi@tyks.fi
Puh. 050 5699 893

Nita Valtonen
valvontakoordinaattori
nita.valtonen@turku.fi
Puh. 040 184 5119

Eira Suikkila
valvontakoordinaattori
eira.suikkila@turku.fi
Puh. 040 630 6841

Soila Vuohijoki
valvontakoordinaattori
soila.vuohijoki@lieto.fi
Puh. 040 539 8507

Sanna Fränti
valvontakoordinaattori
sanna.franti@tyks.fi (alkaen 1.4.2022)

Asiasanat: täydennyskoulutus , koulutus , johtamisen ja ohjauksen kehittäminen , rakenneuudistus , hanke