Hyppää sisältöön

Rakenneuudistus

Ylikunnallinen valvontakeskushanke

Tässä hankekuvauksessa ovat mukana myös päivittyvät ammattilaiskoulutukset.

Varsinais-Suomen ylikunnallinen valvontakeskus -hankkeessa alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä tuetaan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisessa tuottamalla valvonta-, ohjaus- ja arviointikäyntejä omavalvonnan varmistamiseksi. Valvontaa tuotetaan alueelliseen valvontasuunnitelmaan perustuen.

Hankkeessa tuotetaan lisäksi asiantuntija- ja koulutuspalveluja koskien järjestäjän toteuttamaa palveluntuottajan valvontaa, omavalvontaa sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta. Palveluntuottajien koulutuksella lisätään omavalvonnan osaamista maakunnan alueella.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta sekä hoidon, hoivan ja palvelun laatua. Samalla parannetaan palveluntuottajien tasavertaista asemaa omavalvonnan toteuttamisen tukemisessa ja arvioinnissa.

Hankkeen valvontakoordinaattorit toimivat yhdessä kuntien kanssa. Yhteistyössä suoritetaan ennakoivia valvonta- ja ohjauskäyntejä sekä kehitetään valvonnan menettelytapoja sekä sisältöjä. Kaikki valvonnassa hyödynnettävät tietosisällöt määritellään ja testataan sähköisellä alustalla.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2020 lopulla. Kaikki palvelualueet on saatu mukaan (ikäihmisten palvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut) keväällä 2021 ja kaikki Varsinais-Suomen kunnat ovat sitoutuneet toimintaan.

Yhteystiedot:

Karolina Olin
Projektipäällikkö
[email protected]
Puh. 050 4381 772

Karoliina Marjaniemi
Projekti- ja valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 050 5699 893

Nita Valtonen
valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 040 184 5119

Eira Suikkila
valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 040 630 6841

Soila Vuohijoki
valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 040 539 8507

______________________________________________________

Uusia maksuttomia ammattilaiskoulutuksia syksyllä 2021:
Lue lisää (muut koulutukset pdf-tiedostoina alla)

Sote-palveluntuottajien omavalvontaseminaari

Paikka: Etäyhteys Teams-sovelluksella
Kuvaus: Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa sote-organisaation omavalvonnasta ja siihen liittyvistä aihealueista.
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden omavalvonnan parissa työskentelevät henkilöt ja aiheesta kiinnostuneet sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt.
Ilmoittautumiset: Tyks koulutuskalenteri
Lisätiedot koulutuksesta: Karoliina Marjaniemi, [email protected] p. 02 314 6703
Rajoitukset koulutuksen osallistujamäärissä: osallistujamäärä max. 280 henkeä.
Koulutus on maksuton.

KOULUTUKSET (sisällöltään vastaavat):
Tiistaina 28.9.2021 klo 9–15
Torstaina 28.10.2021 klo 9–15
Tiistaina 23.11.2021 klo 9–15

Ohjelma:
9.00–9.10 Avaussanat ja tilannekatsaus valvontakeskushankkeeseen
Pj. Karolina Olin, projektipäällikkö, ylikunnallinen valvontakeskushanke
9.10–10.00 Päivittäinen työ ja inhimillisyys hyvän laadun rakentajina
Maija Vähämäki, Yliopisto-opettaja, KTT, Turun kauppakorkeakoulu
10.00–10.10 Tauko
10.10–11.00 Lääkinnällisten laitteiden omavalvonta – lainsäädännön ammattimaiselle
käyttäjälle asettamat vaatimukset
Tarja Vainiola, Ylitarkastaja, Fimea
11.00–11.45 Lounas
11.45–12.15 Tarkistuslistojen hyödyntäminen
Karoliina Marjaniemi, valvontakoordinaattori, ylikunnallinen
valvontakeskushanke
12.15–13.00 Riskienhallinta omavalvontasuunnitelmassa
Karolina Olin, projektipäällikkö, ylikunnallinen valvontakeskushanke
13.00–13.20 Tauko
13.20–13.50 Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma
Kristiina Hovi, Tietosuojapäällikkö, VSSHP
13.50–14.30 RAI-tieto omavalvonnan tukena
Maarit Lind, Kehittämispäällikkö, THL
14.30–15.00 Henkilöstömitoitus ja välillinen ja välitön työ vanhus- ja mielenterveys- sekä
päihdepalveluissa
Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lounais-Suomen
aluehallintovirasto
Heidi Seppälä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lounais-Suomen
aluehallintovirasto

MUUT KOULUTUKSET SYKSYLLÄ 2021:

Asiasanat: täydennyskoulutus , koulutus , johtamisen ja ohjauksen kehittäminen , rakenneuudistus , hanke