Hyppää sisältöön

Rakenneuudistus

Ylikunnallinen valvontakeskus

Varsinais-Suomen ylikunnallinen valvontakeskus -hankkeessa alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä tuetaan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisessa tuottamalla valvonta-, ohjaus- ja arviointikäyntejä omavalvonnan varmistamiseksi. Valvontaa tuotetaan alueelliseen valvontasuunnitelmaan perustuen.

Hankkeessa tuotetaan lisäksi asiantuntija- ja koulutuspalveluja koskien järjestäjän toteuttamaa palveluntuottajan valvontaa, omavalvontaa sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta. Palveluntuottajien koulutuksella lisätään omavalvonnan osaamista maakunnan alueella.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta sekä hoidon, hoivan ja palvelun laatua. Samalla parannetaan palveluntuottajien tasavertaista asemaa omavalvonnan toteuttamisen tukemisessa ja arvioinnissa.

Hankkeen valvontakoordinaattorit toimivat yhdessä kuntien kanssa. Yhteistyössä suoritetaan ennakoivia valvonta- ja ohjauskäyntejä sekä kehitetään valvonnan menettelytapoja sekä sisältöjä. Kaikki valvonnassa hyödynnettävät tietosisällöt määritellään ja testataan sähköisellä alustalla.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2020 lopulla ja konkreettinen valvonnan tuki on aloitettu ensimmäisillä teemoilla, joita ovat lastensuojelu ja ikäihmisten palvelut. Kaikki palvelualueet saadaan mukaan jo kevään 2021 aikana.

Yhteystiedot:

Karolina Olin
Projektipäällikkö
[email protected]
Puh. 050 4381 772

Karoliina Marjaniemi
Projekti- ja valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 050 5699 893

Nita Valtonen
valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 040 184 5119

Eira Suikkila
valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 040 630 6841

Soila Vuohijoki
valvontakoordinaattori
[email protected]
Puh. 040 539 8507

 

Huomio! Syksyllä 2021 on luvassa lisää maksuttomia koulutuksia palveluntuottajille! Lisätietoa tulossa tänne ja VSSHPn koulutuskalenteriin elokuussa. Kevään 2021 koulutukset olivat erittäin suosittuja ja kiiteltyjä. (Koulutukset suomenkielisiä.)

Asiasanat: johtamisen ja ohjauksen kehittäminen , rakenneuudistus , hanke