Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Ilmoittaudu Lapset puheeksi -koulutukseen

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma järjestää Varsinais-Suomessa syksyllä 2021 Lapset puheeksi – menetelmäkoulutuksen. Koulutus järjestetään verkossa, mikä mahdollistaa kerralla suuren, 100 henkilön osallistujajoukon.

Koulutus on suunnattu erityisesti mielenterveys- ja päihdetyötä aikuisten parissa tekeville. Heille varataan koulutuspaikoista puolet. Toiset 50 koulutuspaikkaa ovat vapaasti eri sektoreiden työntekijöiden haettavissa.

Koulutus on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille kolmiosainen ja palveluiden (sosiaali- ja terveyshuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä nuorisopalvelut) työntekijöille neliosainen.

Koulutus on osallistujille ilmainen.

Koulutus koostuu seuraavista osioista:

  1. Ennakkotehtävä, 4 tuntia
  2. Teoriaosuus, 4 tuntia, 8.9.21 klo 9–15 (Teams), kouluttajana FT Mika Niemelä
  3. Menetelmäohjaus, 4 tuntia

Palveluiden työntekijöiltä edellytetään edellä mainittujen lisäksi:

  1. Neuvonpidon koulutus 6 tuntia, 9.11.21 klo 9-15, kouluttajana FT Mika Niemelä

Ennen koulutuksen alkua jokaisen koulutukseen valitun tulee suorittaa neljä tuntia ennakkotehtäviä, joiden linkit ovat alla.

Tiedot valinnoista ilmoitetaan hakijoille 28.8.21.

Yhteisen teoriaosuuden jälkeen kaikki osallistujat osallistuvat koulutukseen sisältyvään menetelmäohjaukseen. Tämä järjestetään pienryhmissä ja sen suorittamiseen on valittavina useita eri ajankohtia. Menetelmätyönohjauksen ryhmiin ilmoittautumisesta sovitaan teoriaosuuden yhteydessä.

Lapset puheeksi – menetelmäkoulutus kestää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle yhteensä 12 tuntia. Koulutus antaa pätevyyden käydä itsenäisesti Lapset puheeksi -keskusteluja ja valmiudet Lapset Puheeksi – neuvonpidon toteuttamiseen. Opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle koulutus kestää yhteensä 18 h. Koulutus antaa pätevyyden käydä itsenäisesti Lapset puheeksi -keskusteluja sekä toteuttaa Lapset puheeksi -neuvonpitoja.

Huomioithan, että saadaksesi Lapset puheeksi –menetelmätodistuksen, tulee sinun osallistua yhteiseen teoriaosuuteen ja menetelmäohjaukseen sekä tehdä määritellyt ennakkotehtävät, jotka lähetetään osallistujille sähköpostilla ennen koulutuksen alkua. Lisäksi koulutuksen aikana tulee käydä kaksi Lapset puheeksi –keskustelua, joista toinen tuodaan menetelmätyönohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus.

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta koulutettava saa Lapset puheeksi –menetelmätodistuksen, joka pitää sisällään sekä Lapset puheeksi -keskustelun että -neuvonpidon.

Kouluttajat ilmoittavat Lp-koulutuksen suorittaneet koulutusta koordinoivalle yhteyshenkilölle. Tämän lisäksi koulutuksen suorittaneista ja kesken jättäneistä menee info esimiehille. Mieli ry. on tehnyt linjaukset

Lapset puheeksi – menetelmästä ja siihen sisältyvästä koulutuksesta sekä menetelmän käyttöön liittyvästä tilastoinnista.

Ennakkotehtävät:

Lisätietoja koulutuksesta:

Sami Luoto
Osa-aikainen projektipäällikkö / Lapset puheeksi -hanke
sami.luoto@lieto.fi
050 3150 387

Asiasanat: Lapset , lapset ja perheet , täydennyskoulutus , koulutus , lape