Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Lapset puheeksi ja Pyydä apua –menetelmien käyttöönotto koko Varsinais-Suomessa etenee

Varsinais-Suomessa järjestetään Lapset puheeksi -verkkokoulutus erityisesti mielenterveys- ja päihdetyötä aikuisten kanssa tekeville ammattilaisille. Tavoitteena on kouluttaa uuteen toimintatapaan 100 uutta menetelmäosaajaa syksyn 2021 aikana.

Lapset puheeksi –menetelmä on työkalu lasten tilanteen selvittämiseen, johon velvoittaa myös terveydenhuoltolaki. Keskustelusta ja tarvittaessa monialaisesta neuvonpidosta rakentuva menetelmä tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia ja toimivaa arkea.

– Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen tai nuoren elämän tärkeiden ihmisten kanssa yhteistä ymmärrystä arkipäivän sujumisesta kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä ottaen huomioon lapsen tai nuoren erityiset tarpeet ja elämäntilanteet, kertoo projektipäällikkö Sami Luoto.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuva Lapset puheeksi –menetelmä on Mieli ry:n alaista toimintaa ja se on copyright-suojattua. Oulun kaupungissa on suunniteltu ja toteutettu Lapset puheeksi –koulutusten järjestämistä verkossa. Oulu toimiikin Varsinais-Suomen mentorina koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutus antaa pätevyyden toteuttaa menetelmää

Varsinais-Suomen sähköisessä pilotissa toteutetaan menetelmää tavalla, jollaiseksi se on alun perin kehitetty ja menetelmän käytöstä linjattu. Kuhunkin Lapset puheeksi –koulutukseen on määritelty ennakkotehtävät, koulutussisällöt ja rakenne, koulutuksen pituus ja kouluttajat.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen ammattilaisille koulutuksen pituus on 12 tuntia sisältäen perheenjäsenten kanssa käytävän Lapset puheeksi -keskustelun ja neuvonpidon. Palveluissa, kuten neuvoloiden, opiskeluhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella työskenteleville koulutus kestää 18 tuntia, sisältäen menetelmätyönohjauksen Lapset puheeksi –keskusteluun ja –neuvonpitoon. 18 tunnin koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa Lapset puheeksi –menetelmän kouluttajakoulutukseen.

Koulutuksen ilmoittautuminen käynnistyy kesällä 2021.

Pyydä apua -menetelmän kysymykset osaksi keskusteluja

Hankkeessa levitetään myös Liedossa kehitettyä, Pyydä apua –menetelmäksi nimettyä kuuntelemisen mallia. Pyydä apua -mallissa yhtenevät kysymykset liitetään varhaiskasvatuksen VASU-keskusteluihin, esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluihin ja perusopetuksen arviointikeskusteluihin. Kysymykset esitetään jokaisen lapsen huoltajalle vuosittain. Keskeistä on, että ammattilainen tarjoaa huoltajalle mahdollisuuden puhua ja pysähtyy aidosti kuuntelemaan.

Menetelmä täydentää myös Pyydä apua –tuoteperhettä ja sopii hyvin yhteen Pyydä apua –napin helpon käytettävyyden ja saavutettavuuden periaatteiden kanssa. Menetelmän levittäminen ja käyttöönotto on jo hyvässä vauhdissa Varsinais-Suomen kunnissa.

Hanke on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä.

Aiheeseen liittyvät hankkeet:
Lapset puheeksi -hanke

Asiasanat: lasten nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen