Gå över till innehållet

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Projekthelheter

Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral omfattar en mängd större och mindre utvecklingsmål. Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården i regionen.

Aktuellt

Erfarenhetskompisarna hämtar viktig erfarenhetsbaserad information kring barnskyddsfrågor som behövs då kombinationsenheten utvecklas

09.06.2021

Vid utvecklingen av barnskyddsservicen blir rösten av barn, unga och familjer som behöver ett stödnätverk fortfarande ofta ohörd eller alltför…
Läs mer »

Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras med verksamheten vid Åucs Akuten

02.06.2021

Ett geriatriskt team ska integreras i verksamheten vid Åucs Akuten för omedelbara utvärdering av äldre jourpatienters välbefinnande.  Då blir patientens…
Läs mer »

Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga Finland

26.05.2021

Distansutbildning kring metoden Föra barnen på tal ordnas i Egentliga Finland särskilt för professionella som arbetar med vuxna med mentala…
Läs mer »