Gå över till innehållet

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Projekthelheter

Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral omfattar en mängd större och mindre utvecklingsmål. Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården i regionen.

Aktuellt

Nytt elektroniskt styrsystem ersätter besvärlig telefontrafik för att hitta vårdavdelningsplats för behövande  

04.07.2021

För närvarande pågår ett pilotprojekt för att skapa ett länge väntat styrsystem som ska spara tid både i jouren och…
Läs mer »

Erfarenhetskompisarna hämtar viktig erfarenhetsbaserad information kring barnskyddsfrågor som behövs då kombinationsenheten utvecklas

09.06.2021

Vid utvecklingen av barnskyddsservicen blir rösten av barn, unga och familjer som behöver ett stödnätverk fortfarande ofta ohörd eller alltför…
Läs mer »

Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras med verksamheten vid Åucs Akuten

02.06.2021

Ett geriatriskt team ska integreras i verksamheten vid Åucs Akuten för omedelbara utvärdering av äldre jourpatienters välbefinnande.  Då blir patientens…
Läs mer »