Gå över till innehållet

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Vårt mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård. 

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Vi förbättrar medborgarnas basservice

Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är en förändring där vi förbättrar medborgarnas basservice. Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Projekthelheter

Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral omfattar en mängd större och mindre utvecklingsmål. Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården i regionen.

Aktuellt

Organiseringen av beslutsfattande inom välfärdsområdets olika organ bereds enligt åldersgruppsprincipen

25.11.2021

Politiska uppföljningsgruppen inom Egentliga Finland välfärdsområde sammanträdde på tisdagen 23.11.2021. Uppföljningsgruppen förde en grundlig diskussion om välfärdsområdets blivande institutionella organisationsmodell.…
Läs mer »

Organisationsmodellen för det kommande välfärdsområdet bereds av det temporära beredningsorganet och begrundas av den politiska uppföljningsgruppen

25.11.2021

Till de mest centrala uppgifterna för det temporära beredningsorganet (VATE) hör att förbereda en organisationsmodell för välfärdsområdet, så att den…
Läs mer »

Forskning, utveckling, innovation och kompetens – FUIK i fokus

23.11.2021

Målsättningen för den nyetablerade temagruppen forskning, utveckling, innovation och kompetens (FUIK, tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen – TKIO på finska)…
Läs mer »