Gå över till innehållet

Hakutulokset

Utveckling av nätverk och förenhetligande av tjänster

Utveckling av familjecenternätverket Verksamheten inom social- och hälsovårdstjänsterna, de kommunala tjänsterna och tjänster som produceras av organisationer, samfund och församlingar för barn, unga och familjer ska utvecklas så att de fungerar samordnat…
Läs mer »

Modell för servicekedjor och helheter

Inom ramen för projektet utvecklas Egentliga Finlands social- och hälsovårdssystem på ett holistiskt sätt.  Genom att förenhetliga servicestrukturen och användningen av resurser säkerställs tillgången på tjänster som har hög kvalitet, är jämlika…
Läs mer »

Stöd från rätt plats – Tuki oikeasta paikasta (TOP) 

Stöd från rätt plats (TOP-projekt) är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och som syftar till att utveckla sektorövergripande barnskydd i västra Finland. Projektet är ett av fem regionala utvecklingsprojekt…
Läs mer »

Pilotprojekt:  västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och unga

I pilotprojektet skapas ett multiprofessionellt kunskaps- och stödcenter som arbetar i form av ett nätverk.  Enheten befinner sig i västkusten och erbjuder för barn, unga och familjer kraftigt nätverksstöd och hjälp i…
Läs mer »