Gå över till innehållet

Hakutulokset

Förenhetligande av klient- och patientdatasystem och utveckling av registreringspraxis (APRJ-konsolidering)

Inom socialsektorn och hälsovårdssektorn i Egentliga Finland används för närvarade över 40 olika kund-, klient- och patientdatasystem. Målet är ett mera enhetligt servicesystem för social- och hälsovården genom att förenhetliga både systemen…
Läs mer »

Vägkartan för distanstjänster: en enda central inkörsport till de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland

Projektet Vägkarta för distanstjänster ska väsentligt förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänsterna för invånarna i Egentliga Finland.  En nåbar, rätlinjig internetbaserad tjänst är under beredning.  Med en enda virtuell dörröppning…
Läs mer »

Enhetliga registreringsförfaranden effektiviserar det professionella social- och hälsovårdsarbetet och skapar trygghet för patienterna

Det är i första hand för klienten som uppgifter registreras. Därför den registrerade datan ska vara av hög kvalitet, väl tillgänglig och begriplig.  Då registreringsförfarandena blir mer enhetliga, blir det lättare att…
Läs mer »

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt redo att påbörja en frivillig beredning av hälsovårdsreformen

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är redo att tillsammans med kommunerna inleda den så kallade frivilliga beredningen av social- och hälsovårdsreformen.  Detta beslut togs av sjukvårdsdistriktets styrelse vid sitt möte 30.3.2021.  Sjukvårdsdistriktet fortsätter och…
Läs mer »

Utveckling av samarbetet mellan hälsocentraltjänsterna och specialsjukvården  

Regionalt samarbetsforum för hälsovården Temaarbetsgruppen för somatiska hälsovårdstjänster och akuttjänster fungerar som regionalt samarbetsforum för hälsovården.  Gruppen löser konkreta samarbetsfrågor och koordinerar det långsiktiga utvecklingsarbetet.  Ordförande och ansvarig för beredningarna är Petri…
Läs mer »