Gå över till innehållet

Aktuellt

Erfarenhetskompisarna hämtar viktig erfarenhetsbaserad information kring barnskyddsfrågor som behövs då kombinationsenheten utvecklas

09.06.2021

Vid utvecklingen av barnskyddsservicen blir rösten av barn, unga och familjer som behöver ett stödnätverk fortfarande ofta ohörd eller alltför…
Läs mer »

Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras med verksamheten vid Åucs Akuten

02.06.2021

Ett geriatriskt team ska integreras i verksamheten vid Åucs Akuten för omedelbara utvärdering av äldre jourpatienters välbefinnande.  Då blir patientens…
Läs mer »

Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga Finland

26.05.2021

Distansutbildning kring metoden Föra barnen på tal ordnas i Egentliga Finland särskilt för professionella som arbetar med vuxna med mentala…
Läs mer »

Vägkartan för distanstjänster: en enda central inkörsport till de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland

18.05.2021

Projektet Vägkarta för distanstjänster ska väsentligt förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänsterna för invånarna i Egentliga Finland.  En…
Läs mer »

Hundratals anställda inom elev- och studerandevården utbildas i att möta de ungas mentala problem i Egentliga Finland

07.05.2021

Inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral erbjuds personalen inom elev- och studerandevården i Egentliga Finland utbildning i att…
Läs mer »

Egentliga Finland i bräschen för utvecklingen – medicinfri sömnvårdsmodell tas i bruk i alla hälsocentraler  

28.04.2021

Egentliga Finland ligger i bräschen för ibruktagning av en medicinfri sömnvårdsmodell.  Modellen tas i bruk i alla hälsocentraler i regionen.…
Läs mer »

Enhetliga registreringsförfaranden effektiviserar det professionella social- och hälsovårdsarbetet och skapar trygghet för patienterna

26.04.2021

Det är i första hand för klienten som uppgifter registreras. Därför den registrerade datan ska vara av hög kvalitet, väl…
Läs mer »

Konkurrensutsättning förbereds för digikliniken – unik service på kommande i Finland

21.04.2021

Som bäst förbereds digikliniken som ska stöda utvecklingsarbetet på primärnivå inom social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland.  Det gäller en…
Läs mer »

”Bara något hade öppnat ögonen för den unga med problem, inte sett hen som ett problem”

15.04.2021

Västkustens kunskaps- och stödcenter för barn och unga, som kallas pilotprojektet OT, har startat genom kartläggning av både samarbetspartners och…
Läs mer »

Sote-akademin svarar på behovet av know-how som uppkommit av förändringarna i servicesystemet

09.04.2021

Social- och hälsovårdsreformen eller sote-reformen har lett till att Åbo universitet grundat en Sote-akademi. Sote-akademin ordnar sektorövergripande utbildning för studenter…
Läs mer »