Gå över till innehållet

Aktuellt

I september tillfrågas invånarna i Egentliga Finland om rusmedelssituationen i området

22.09.2021

Kommunerna i Egentliga Finland ber invånarna om information och åsikter om rusmedelssituationen i området. Med enkäten om rusmedelssituationen kartläggs invånarnas…
Läs mer »

Blir arbetsgivare för ca 21 000 proffs inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet – Temporärt förvaltningsorgan tillsatts, ska skapa Egentliga Finlands välfärdsområde

08.09.2021

Det förberedande arbetet för att skapa Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider.  På tisdagen 7 september 2021 konstituerande sig det temporära beredningsorganet…
Läs mer »

Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider i Egentliga Finland: det temporära välfärdsområdets beredningsorgan har tillsatts

02.09.2021

Den tillfälliga administrationen som ska förbereda det nya välfärdsområdet i Egentliga Finland har stadfästs. Alla parter har enhälligt godkänt sammansättningen av…
Läs mer »

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del sammansättningen av det temporära beredningsorganet för social- och hälsovårdsreformen

17.08.2021

Den temporära administrationen som ska förbereda det nya välfärdsområdet i Egentliga Finland tar form.  Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände…
Läs mer »

Nytt elektroniskt styrsystem ersätter besvärlig telefontrafik för att hitta vårdavdelningsplats för behövande  

04.07.2021

För närvarande pågår ett pilotprojekt för att skapa ett länge väntat styrsystem som ska spara tid både i jouren och…
Läs mer »

Erfarenhetskompisarna hämtar viktig erfarenhetsbaserad information kring barnskyddsfrågor som behövs då kombinationsenheten utvecklas

09.06.2021

Vid utvecklingen av barnskyddsservicen blir rösten av barn, unga och familjer som behöver ett stödnätverk fortfarande ofta ohörd eller alltför…
Läs mer »

Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras med verksamheten vid Åucs Akuten

02.06.2021

Ett geriatriskt team ska integreras i verksamheten vid Åucs Akuten för omedelbara utvärdering av äldre jourpatienters välbefinnande.  Då blir patientens…
Läs mer »

Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga Finland

26.05.2021

Distansutbildning kring metoden Föra barnen på tal ordnas i Egentliga Finland särskilt för professionella som arbetar med vuxna med mentala…
Läs mer »

Vägkartan för distanstjänster: en enda central inkörsport till de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland

18.05.2021

Projektet Vägkarta för distanstjänster ska väsentligt förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänsterna för invånarna i Egentliga Finland.  En…
Läs mer »

Hundratals anställda inom elev- och studerandevården utbildas i att möta de ungas mentala problem i Egentliga Finland

07.05.2021

Inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral erbjuds personalen inom elev- och studerandevården i Egentliga Finland utbildning i att…
Läs mer »