Gå över till innehållet

Aktuellt

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder Egentliga Finlands välfärdsområdes administration i brådskande ordning

20.01.2022

Det temporära beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde, VATE, avslutar sitt arbete i början av mars, då regionförvaltningen tar över. VATE…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområde samlar in åsikter gällande dess service

14.01.2022

Utarbetandet av strategin för social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde fortskrider. Vi har öppnat en serviceundersökning som är tillgänglig…
Läs mer »

ICT-reformen inom Egentliga Finlands välfärdsområde får 18 miljoner euro i statsfinansiering

23.12.2021

Statsfinansiering till ett belopp på 18,2 miljoner euro har beviljats för ICT-kostnaderna som hänför sig till igångsättandet och verkställandet av…
Läs mer »

Konsultationsteam ska göra stöd- och vårdstigen smidigare för barn som behöver flerprofessionellt stöd

21.12.2021

Ärendehandläggningen för barn och unga som behöver flerprofessionellt stöd blir smidigare och vårdstigen rakare med hjälp av de bedömnings- och…
Läs mer »

Välfärdsområdets politiska uppföljningsgrupp beslöt om fortsatt beredning av organisationsmodellen och utnämnde en styrgrupp för att förbereda en strategi för välfärdsområdet

20.12.2021

Den politiska uppföljningsgruppen för Egentliga Finlands välfärdsområde hade sitt tredje möte, under vilket den fortsatte beredningen av välfärdsområdets organisationsstruktur. Mötet…
Läs mer »

Utredning: De viktiga målen för kulturellt välbefinnande är delaktighet och stöd för kulturevenemang

17.12.2021

Kulturellt välbefinnande hör till social- och hälsovårdsreformen och ingår i helheten för främjande av välbefinnande, hälsa och delaktighet – ett…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområde lediganslår tjänsten som beredningschef på viss tid

14.12.2021

För att stöda beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde inrättas en beredningschefstjänst på viss tid (1.1.–30.6.2022).  Beredningschefen ansvarar för den operativa…
Läs mer »

Organiseringen av beslutsfattande inom välfärdsområdets olika organ bereds enligt åldersgruppsprincipen

25.11.2021

Politiska uppföljningsgruppen inom Egentliga Finland välfärdsområde sammanträdde på tisdagen 23.11.2021. Uppföljningsgruppen förde en grundlig diskussion om välfärdsområdets blivande institutionella organisationsmodell.…
Läs mer »

Organisationsmodellen för det kommande välfärdsområdet bereds av det temporära beredningsorganet och begrundas av den politiska uppföljningsgruppen

25.11.2021

Till de mest centrala uppgifterna för det temporära beredningsorganet (VATE) hör att förbereda en organisationsmodell för välfärdsområdet, så att den…
Läs mer »

Forskning, utveckling, innovation och kompetens – FUIK i fokus

23.11.2021

Målsättningen för den nyetablerade temagruppen forskning, utveckling, innovation och kompetens (FUIK, tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen – TKIO på finska)…
Läs mer »