Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Medicinfri sömnvårdsmodell

Sömnproblem är vanliga.  De försämrar vårt välbefinnande och inverkar ogynnsamt på vår funktionsförmåga.  Samtidigt framträder också psykiska och fysiska sjukdomar.  Därför är sömnsvårigheter av stor betydelse också för folkhälsan.

Enlig rekommendationen för God medicinsk praxis (Unettomuuden Käypä hoito) är kognitiv beteendeterapi den primära behandlingen för sömnlöshet.  Denna terapiform består av vårdprogram som lämpar sig för primärhälsovården.  Dessvärre är tillgången på denna form av terapi mycket begränsad och därför ska en modell för sömnskolning förankras inom primärvården för detta projekt. Det är möjligt att med en sömnskolsmodell förbättra tillgången på terapi och hålla kvaliteten jämnare för läkemedelsfri behandling av sömnproblem såsom detta beskrivs i rekommendationen för God medicinsk praxis.  Härigenom kan man påverka kostnadseffektiviteten för sömnvården och samtidigt få nytta för såväl för servicesystemet som för de individuella klinterna med sömnproblem.

Modellen för läkemedelsfri behandling av sömnlöshet förankras i landskapet initialt genom skolning och undervisning.  Under loppet av våren 2021 ska en sömnskötare utbildas till varje hälsovårdscentral.  Undervisningen sker vid Åbo yrkeshögskola i samarbete med Åucs Sömn- och andningscenter.

Målsättningen är att hälsovårdscentralerna i Egentliga Finland ska efter projektet kunna erbjuda medicinfri behandling av sömnlöshet oberoende av var den drabbade bor.

Det forskningsmässiga intresset i denna helhet ligger i inhämtning av data som modellen ger vad gäller ändringar i servicesystemet och patientvården.  Medverkande parter i forskningen är Åucs Sömn- och andningscenter, Åbo yrkeshögskola och allmänmedicinen vid Åbo universitet genom primärvårdsenheten vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Projektchef:
Linda Dalbom
Planerare, befrämjande av välfärd och hälsa
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt/primärvårdsenheten
tfn. 050 3552 978
[email protected]

Medlemmarna i styrgruppen för livsstilshandledning:

  • Marita Päivärinne /Koordinator för befrämjande av hälsa, Salo
  • Merja Männikkö/kontaktperson för hälsobefrämjande, Kommunförbundet för folkhälsoarbetet i Pöytis
  • Jaana-Sofia Saarinen /Överskötare mottagningstjänster och förebyggande hälsovård, Reso/Rusko
  • Susanna Lehtiranta/Ledande skötare, SOTEAKSELI (kommunförbundet Akseli frö Masku, Virmo och Nousis)
  • Hanna Kaarto/sjukskötare, ansvarsperson för utveckling av mångåprofessionee livsstilshandlening, Lundo
  • Sami Salminen/Ledande läkare, Kimitoön
  • Eva Antero-Jalava/ expert i kliniskt vårdarbete, mottagningstjänster, Åbo stad, välfärdssektorn
  • Mikaela Vuoristo, regional koordinator för Kraft i vardagen, Åbo stad, välfärdssektorn
  • Taru Elo, chef för serviceenhet för förebyggande arbete, Nystad