Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Operativ modell för kommuner med vänlig inställning till organisationer och sammanslutningar

En modell som omfattar hela landskapet faciliterar effektivt samarbetet mellan kommunerna och tredje sektorn.

I kommuner som är vänligt inställda till tredje sektorns aktörer utgör dessa organisationer och samfund partners och en betydande framgångsfaktor för kommunen. Organisationerna erbjuder kommuninvånarna verksamhet som främjar välstånd och hälsa, stöd och öppnar möjligheter till delaktighet och påverkan.

Verksamhetsmodellen för den till organisationer vänligt inställda kommunen i Egentliga Finland blev färdig i slutet av år 2020. Modellen bygger på planering och verkställande av effektivt, balanserat och sakkunnigt samarbete och lämpar sig som stöd för både kommunerna och organisationerna inom tredje sektorn.

Modellen innehåller en kontrollista med nio punkter. Huvudtemana är:

  • Samarbete inom strategisk planering och beslutsfattande garanterar att samarbetet blir målinriktat.
  • Smidigt samarbete garanterar att organisationernas och samfundens verksamhet gagnar kommuninvånarna.
  • Genom målinriktat och jämlikt samarbete garanteras bibehållen verksamhet vilket gagnar kommuninvånarnas hälsa och välfärd.

Den organisationsvänliga kommunen (på finska), pdf
Beskrivning av verksamheten för att främja välfärd och hälsa i Egentliga Finland, 2018 (på finska), pdf 

Kontaktuppgifter

Minna Rosendahl, regionchef, Egentliga Finlands och Satakunta Minneslots, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiturku.fi

Organisationsarbetsgruppen för temagruppen Främjande av välfärd och hälsa