Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Produktionsintegrerad pilotering av personlig servicehandledning

I Egentliga Finlands hälsovårdscentraler påbörjas ett produktionsintegrerat pilotprojekt för personlig servicehandledning. Syftet med servicehandledning är att ombesörja att klienten klarar av sin vardag med sina egna resurser.  För detta ändamål erbjuds klienten smidig service i rätt tid i den utsträckning som klienten behöver.

Inom ramen för servicehandledningen kartläggs vilka tjänster klienten använt och vilket det totala servicebehovet är.  En vård- eller klientplan uppgörs som sammanfattar alla tjänster som klienten behöver, var dessa förverkligas och vilka planerna är för förverkligande av tjänsterna.

Servicehandledarens uppgift är att, på basis av denna kartläggning, uppgöra en servicehelhet för klienten som motsvarar behovet så väl som möjligt.  Servicehandledningen betjänar särskilt väl klinter med stort servicebehov eller dem som av någon anledning fått det svårt att klara av sin vardag.

Målsättningen för servicehandledningsarbetet är att placera klienten i verksamhetens mitt genom allt djupare samarbete mellan socialvården och hälsovården.   Verksamheten syftar också till att tillhandahålla servicen på rätt plats och att dubbelarbete reduceras.

Servicehandledningen inleds i distriktets första piloteringshälsovårdscentral i februari 2021 och fortsätter till och med slutet av oktober 2022.  Verksamheten kommer stegvis att utsträckas till olika delar av Egentliga Finland.  Målsättningen är att inhämta erfarenheter av verksamheten vid så många hälsovårdscentraler som möjligt.

Projektet hör till programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Servicehandledning finns att tillgå:

Hälsovårdscentralen i St. Karins
Hälsovårdscentralen i Nystad
Hälsovårdscentralen i Somero

Kontaktuppgifter:
Pia Kirjonen
Projektchef
[email protected]
tfn. 040 6241 326