Gå över till innehållet

Temagruppen

1. Temagruppen för främjande av välbefinnande och hälsa

 • Regionchef Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 0400 653 379, [email protected]

Projektgruppen för organisationsarbete

 • Regionchef Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 040 0653 379, [email protected]
 • Verksamhetsledare Minna Härmä, Sydvästra Finlands neuroförening r.f., tfn. 040 0174  402, [email protected]
 • Organisationschef, organisationsagent Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y. (Mannerheims Barnskyddsförbund, Egentliga Finlands krets) och projektet Perheet keskiöön (Familjerna i centrum) (Centralförbundet för Barnskydd), tfn. 045 1326 736, [email protected]
 • Verkställande direktör Päivi Heimonen, Stiftelsen Fingerroos, 044 491 8682, [email protected]
 • Verksamhetsledare Eeva Siivonen, Turun Mielenterveysyhdistys ITU r.y. (Åbo Mentalhälsoförening ITU), tfn. 040 0969 393, [email protected]
 • Onganisationsexpert Sanna Leppäjoki-Tiistola, Invalidförbundet r.f., Sydvästra Finland, tfn. 044 7650 579, [email protected]
 • Koordinator Terhi Pihlajaniemi, Turun TULE-tietokeskus, tfn. 044 7005 066, [email protected]
 • Verksamhetsledare Heli Paasio, Turun ensi- ja turvakoti r.y. (Åbo mödra- och skyddshem),  tfn. 050 4711 309, [email protected]
 • Verksamhetsledare Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI r.y. (organisationerna för handikappade och kroniskt sjuka VAPI), tfn. 040 715 0004,  [email protected]
 • Stiftelsedirektör Pärnä, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö (Mannerheims Barnskyddsförbund, rehabiliteringsstiftelsen för barn och unga), tfn. 040 8614 855, [email protected]
 • Stads- och regionforskare Tapio Peltomaa, tfn. 050 5752 549, [email protected]
 • Direktör Sami Peltola, Raisio-Naantali FountainHouse yhdistys r.f.(Fountain House föreningen i Reso-Nådendal), tfn. 044 5391 054, [email protected]

Projektgruppen för näring och föda

 • Varsinais-Suomen Sydänpiiri r.y. (Egentliga Finlands hjärtkrets), verksamhetsledare Nanette Huovinen, p.040 0594 834, [email protected]

Projektgruppen för kulturellt välbefinnande

 • Anhörigas stöd för mentalvården i Egentliga Finland – FinFami r.f., verksamhetsledare Milla Roos, tfn. 044 793 0581, [email protected]

 Projektgruppen för delaktighet

 • Regionplanerare Marjut Aalto, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 040 5271 665, [email protected]

Projektgruppen för förebyggande missbrukarvård

Projektgruppen livsstilshandledning

 • Varsinais-Suomen Sydänpiiri r.y. (Egentliga Finlands hjärtkrets), projektarbetare Merike Kujanen, tfn. 040 8355290, [email protected]

Projektgruppen motion och idrott

 • Åbonejdens Reumaförening r.f., verksamhetsledare Satu Gustafsson,  tfn. 040 0808 082, [email protected]

Projektgruppen för mentalt välbefinnande

 • Salon Kriisikeskus Etappi, Salon mielenterveys ry, verksamhetsledare Tuula Stenström, tfn. 044 727 3711,

[email protected]

 • Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry verksamhetsledare Eeva Siivonen, tfn. 0400 969 393, [email protected]

2. Temagruppen för mentalvårds- och missbrukartjänster, social service för personer i arbetsför ålder samt handikappservice

Projektgruppen för handikappservice

 • Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI r.f. (organisationerna för handikappade och kroniskt sjuka VAPI): hedersordförande Pirkko Heino, tfn. 040 0600 906, [email protected]
 • Assitenscentret och Tröskeln r.f.: regionchef Olli Nordberg, tfn. 045 7732 4114,  [email protected]

3. Kommunikationsgruppen för programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland

 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y. (Mannerheims Barnskyddsförbund, Egentliga Finlands krets), verksamhetsledare Janina Andersson, tfn. 040 509 8998, janina.ande[email protected]