Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Utveckling av mental- och rusvårdsservicen med låg tröskel för barn och unga

Elev- och studerandevården kommer att stärkas vad gäller know-how, och de fungerande processerna vid interaktionen mellan barn och unga med mentala problem och rusmedelsproblem kommer också att stödas jämte själva vården.

Personalens arbete ska stärkas bl.a. genom tillgång till gemensam utbildning i metoden kognitiv kortterapi.  Dessutom ska primärnivån i Egentliga Finland och hela västra Finland stärkas genom utveckling av flexibla konsultationsmöjligheter.

Med denna process kommer primärvårdstjänsterna att öka, så att servicetillgången motsvarar behovet för tidig intervention i stöd för den mentala hälsan och rusmedelsproblemen hos barn och unga.  Dessutom kommer ett avlönat team att arbeta inom projektet med uppgift att förkorta de långa vårdköerna. Uppgiften för detta team är att bistå enheterna inom primärvården att bättre organisera sin verksamhet och att styra klientströmmen mer effektivt så att tillgången på service förbättras.

Projektet pågår till slutet av år 2022.

Projektet faller innanför ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral och programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Ansvarig koordinator är ansvarsområdet för ungdomspsykiatri vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Kontaktuppgifter:

Mia Oksa
Projektchef
Tfn. 050 5740521
[email protected]

Kim Kronström
överläkare
Tfn. 050 3048 264
[email protected]