Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Utveckling av nätverk och förenhetligande av tjänster

Utveckling av familjecenternätverket

Verksamheten inom social- och hälsovårdstjänsterna, de kommunala tjänsterna och tjänster som produceras av organisationer, samfund och församlingar för barn, unga och familjer ska utvecklas så att de fungerar samordnat i framtiden.  I framtiden ska denna funktionella helhet koordineras gemensamt i Egentliga Finland, och klienten kan erhålla service flexibelt, i huvudsak från ett ställe, allt i enlighet med principen om närbelägen service.

Arbetet för att utveckla familjecenternätverket leder till att gemensam praxis definieras.  Pilotprojekt som får stöd ur projektet Framtidens social- och hälsocentral ska sedan genomföras.

Kunskaps- och stödcenterverksamheten utvecklas i form av ett samarbetsprojekt för hela samarbetsområdet

I sydvästra Finland utvecklas ett innovativt kunskaps- och stödcenter (OT-center) som ska bistå barn och ungdomar med särskilt krävande servicebehov. I framtiden ska centret ansvara för serviceutvecklingen och för omläggning av ordnandet av tjänsterna.  Utvecklingen handleds av en nationell arbetsgrupp och av samarbetsområdets styrgrupp.

Förenhetligande av modellerna för barnskyddet

Ett regionalt expertnätverk koordinerar arbetet för att förenhetliga modellerna för barnskyddet. Övrig utveckling sker i samarbete med forskningsprojektet för socialt arbete (Åbo universitet), med arbetslivsprofessorsprojektet för barnskydd och med kompetenscentret för det sociala området i Egentliga Finland (Stöd från rätt håll).  Sådan utveckling gäller bl.a. sammanfogning av forskning och praktiskt arbete, utredningar kring gemensamma klienter, spridning av ett systemiskt rehabiliterande arbetssätt och utveckling av vården av barn utanför hemmet.

Klientdelaktighet

Klienternas delaktighet utvecklas genom ibruktagande av ett konsekvent och forskningsbaserat sätt att insamla klienterfarenheter av tjänsterna för barn och unga.  Temat utvecklas vidare i samarbete med arbetslivprofessorsprojektet för barnskydd vid Åbo universitet under åren 2021–2022.

Kontaktperson: ​
Mikko Hulkkonen
Välfärdschef
[email protected]
Tfn. 044 4333 523

Social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer – regional arbetsgrupp:

 • Hulkkonen Mikko, ordförande, välfärdschef, ansvarig beredare för LAPE, Rusko kommun
  Heikkilä Emilia, familje- och socialservicedirektör, St. Karins
 • Holmström Harald, t.f. grundtrygghetsdirektör, Kimitoöns kommun
 • Hänninen Miia, verksamhetschef, Barnskyddsorganisationer i Egentliga Finland r.f.
 • Kuronen Sirpa, serviceområdeschef, Åbo stad
 • Laivoranta-Nyman Susanna, överläkare, Akseli samkommun för grundtrygghet
 • Nikander-Tuominen Hannele, ledande vårdare, Nådendal
 • Parantainen Anu, utvecklingschef, Åbo stad
 • Ylönen Oona, arbetslivsprofessor, Åbo universitet
 • Heikki Lukkarinen, överläkare, Barnkliniken, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Kim Kronström, överläkare, Ungdomspsykiatriska polikliniken, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Tapio Häyhtiö, förändringskoordinator, Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området, Åbo

Nyckelord: familjer , barnskydd , barn och unga , stödcenter