Gå över till innehållet

Blir arbetsgivare för ca 21 000 proffs inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet – Temporärt förvaltningsorgan tillsatts, ska skapa Egentliga Finlands välfärdsområde

Det förberedande arbetet för att skapa Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider.  På tisdagen 7 september 2021 konstituerande sig det temporära beredningsorganet som har till uppgift att förbereda Egentliga Finlands blivande välfärdsområde.  Det temporära beredningsorganet har konstituerat sig och har haft sitt första möte där man fattat de första besluten. Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att bli den största arbetsgivare i vårt landskap. Antalet arbetstagare kommer att uppgå till ca 21 000.

Den temporära förvaltningen spelar en betydande roll när det gäller förberedelserna av det blivande välfärdsområdet i Egentliga Finland.  Det temporära beredningsorganet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt reformerna av räddningsväsendet inom landskapet ända tills välfärdsområdets fullmäktige, som är det högsta beslutande organet, inleder sitt arbete om ett knappt halvår, d.v.s. i början av mars 2022.  Välfärdsområdesval ordnas i januari 2022.

Det temporära beredningsorganet fattade beslut enligt vilket ca 25 projektansvariga för de viktigaste reformprojekten ska rekryteras för Egentliga Finland välfärdsområde redan i september.  Rekryteringarna är brådskande eftersom man vill att reformen ska fås omedelbart igång i praktiken.  Målsättningen är att fylla dessa vakanser genom intern rekrytering med aktörer som är engagerade i social- och hälsovårdsreformen.  Ytterligare rekryteringar blir aktuella medan reformarbetet framskrider.

Det temporära beredningsorganet valde vid sitt konstituerande möte direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Matti Bergendahl till ordförande och Åbo stads kanslichef Tuomas Heikkinen  till vice ordförande.

Uppföljningsgruppens
presidium utgörs av Minna Arve

En politisk vald uppföljningsgrupp på 19 medlemmar utsågs för att uppfölja beredningen av välfärdsområdet. Uppföljningsgruppens presidium utgörs av Minna Arve (ordf.), Ari Korhonen (förste vice ordf.) och Mikael Miikkola (andre vice ordf.).

Det temporära beredningsorganet fattar beslut om det blivande välfärdsområdets budget för första verksamhetsåret, om ansökan av statsunderstöd och deltar i att ordna det första välfärdsområdesvalet.  Dessutom fattar det temporära beredningsorganet beslut om verkställigheten och principerna för tolkningen av välfärdsområdets tjänste- och kollektivavtal.  Beredningsorganet förbereder också rekryteringen av den högsta ledningen för välfärdsområdet.

Det temporära förvaltningssystemet har representation från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland.  Det temporära beredningsorganet består av 13 medlemmar som valts jämlikt bland tjänsteinnehavarna bland det blivande välfärdsområdets kommuner, sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt och räddningsväsende. Sammansättningen av det temporära beredningsorganet har fastställts tidigare, läs här.

Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sitt arbete 1.1.2023

  • Erbjuder alla som bor i Egentliga Finland bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – allt mera friktionsfri tillgång till vård.
  • Egentliga Finlands välfärdsområde blir landskapets största arbetsgivare med ca 21 000 arbetstagare.
  • Personalen inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet i landskapets kommuner och samkommuner övergår i välfärdsområdets tjänst.
  • Välfärdsområdet inleder sitt arbete vid ingången av år 2023.  Är det näststörsta välfärdsområdet i Finland.