Gå över till innehållet

God klienthandledning ger reda i hälsovårdsreformens servicedjungel – flera kommuner önskas med i försöket

En del av utvecklingen inom social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland går ut på att starta ett försök för bättre klienthandledning vid regionens hälsostationer. Handledningstjänsten är avsedd för klienter som behöver flera former av service av social- och hälsovården.  Klar och redig planering hjälper till att strukturera helheten.  

Denna verksamhet hjälper klienter med stort servicebehov att söka sig framåt i servicedjungeln.  Avsikten är att klienterna ska kunna använda precis de tjänster de behöver precis rätt.  Klienten uppgör tillsammans med en klienthandledare en vårdplan som gör det möjligt att i fortsättningen dra nytta i större utsträckning än hittills av flerprofessionellt samarbete mellan proffs inom social- och hälsovården.

Försöket har redan inletts i Nystad och St. Karins och i början av april inleds motsvarande verksamhet i Somero och samkommunen för grundtrygghet Akseli (Masku, Virmo och Nousis).  För närvarande inbjuds aktivt nya kommuner med i denna verksamhet.

– Allt flera hälsocentraler rekryteras hela tiden och den som vill haka på ska ta kontakt med mig, uppmanar och uppmuntrar projektchefen Pia Kirjonen. Hon introducerar hälsocentralen och klienthandledaren i hur verksamheten går till.

Klienthandledningen utförs i praktiken av en sjukskötare eller hälsovårdare vid hälsocentralen som sammankallar ett nätverk av proffs inom social- och hälsovården och koordinerar verksamheten mellan de olika partierna.  Det är bra om en läkare ingår som konsult och arbetar i par med klienthandledaren, då detta för ärendena framåt snabbare och smidigare.

Bra respons från St. Karins – redan nu

Sjukskötare Tiia Korpisalo inser värdet av den nya verksamheten för sin hälsostation i St. Karins.

Sjukskötare Tiia Korpisalo inser värdet av den nya verksamheten för sin hälsostation i St. Karins, där hon jobbar som klienthandledare.

– Ramarna för klienthandledningen kommer färdigt utarbetade från projektledningen och kommunen ska sedan sammankalla ett lämpligt samarbetsnätverk för att stöda verksamheten – då kommer all nytta till dager. Dokumentationen är ett evighetsproblem, men också det har kunnat överbryggas med litet finjustering, beskriver Korpisalo hur det var i början av försöket.

För klienter som behöver omfattande hälsoservice utgör exempelvis ständigt byte av läkare och den begränsade tillgången på egenvårdsstöd uppenbara utmaningar. Klienterna har varit nöjda med handledningen särskilt då verksamheten bevisar att det finns sakkunniga som tar hand om deras situation på ett holistiskt sätt.

– Jättebra! – tycker klienterna. En redig vårdplan befriar klienten från svängdörrsfenomenet som får en att känna sig som om man vore i ett ekorrhjul. Klienterna har varit synnerligen nöjda med att det finns en livs levande person som känner till hur läget är och som man kan ringa till, berättar Korpisalo som gått genom klientresponsen.

Framöver är det meningen att utveckla verksamheten ytterligare så att klienthandledarna får allt vidare erfarenhet och ett allt större nätverk för samarbete med tredje sektorn och med andra tjänster i kommunen, t.ex. kultur- och motionstjänster.  Ett större nätverk möjliggör alldeles nya former av samarbete med olika parter.

Pilotering av personlig klienthandledning hör till programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral som administreras i Egentliga Finland av Åbo stad.

Nyckelord: Klienthandledning