Gå över till innehållet

Kontaktuppgifter

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation

Arja Pesonen
Förvaltning, ekonomi och stödtjänster (projekt 1)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Laura Saurama
Ledning och kunnande (projekt 2)
Åbo stad
Sirpa Rantanen
Organisering av tjänsterna (projekt 3)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Saija Rintala
Ledning och kunnande (projekt 2)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Katariina Kauniskangas
Organisering av tjänsterna (projekt 3)
Åbo stad
Anneli Pahta
Kontaktytor (projekt 4)
Salo stad
Johannes Holvitie
ICT (projekt 5)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Janne Mutanen
ICT (stöd till projekt 5)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Mika Kontio
Koordinering av räddningsväsendet
Regionala räddningsverket
Mika Viljanen
Koordinering av räddningsväsendet (reserv)
Regionala räddningsverket
Jenni Kiviluoto
Kontaktytor (projekt 4)
Åbo stad

Förvaltning för det temporära beredningsorgan

Matti Bergendahl
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Ordförande för det temporära beredningsorgan
Tuomas Heikkinen
Åbo stad
Kanslichef
Vice ordförande för det temporära beredningsorgan

Kommunikation och koordinering

Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Mot Egentliga Finlands välfärdsområde. Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna.
Maria Roos
Kommunikationsdirektör
(kontaktperson till det temporära beredningsorgan)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Talvikki Susiluoma
PMO
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Pia Kirjonen
Programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland
Projektledare
Åbo stad
Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Programmet Framtidens social och hälsovårdscentral, utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna. Mot den nya välfärdsområde.
Åbo stad
Marjut Aalto
Organisationsexpert
Mia Oksa
Utveckling av mental- och rusvårdsservicen för barn och unga
Projektchef
Janne Mononen
Digitaliska social- och hälsovårdscentral
Projektchef
Åbo stad
Pia Kirjonen
Pilotering av klientstyrningstjänsten
Projektchef (och ledare, programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland)
Åbo stad
Riikka Haumo
Verksamhetsmodellen Kraft i Vardagen
Projektchef
Åbo stad
Sami Luoto
Projektet Föra barnen på tal
Projektchef på deltid
Lieto
Karoliina Olin
Överkommunal övervakningscentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Teija Ahokas

Övrig regional utveckling

Päivi Rautava
Forskning, innovation och kunnande -grupp (TKIO)
forskningsöverläkare, VSSHP
professor, Åbo universitet
Pasi Oksanen
Planen för ordnade av hälso- och sjukvård
Utvecklingschef
Åbo stad
Karoliina Luukkainen
Hyte-arbetsgruppen, ordf.
Specialsakkunnig, befrämjande av välfärd och hälsa
Åbo stad
Riitta Söderlund
Ansvarig beredare i ärenden gällande orala hälsovården, specialtandläkare, fil. mag.
Kirsi Kiviniemi
Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre, ordf. för arbetsgruppen
Ledare för bedömningsarbetet
Åbo stad
Mikko Hulkkonen
Tjänster för barn, unga och familjer, ordf. för arbetsgruppen
Välfärdsdirektör
Rusko
Jenni Kiviluoto
Mentalvårds- och missbrukartjänster, Sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning, ordf. för arbetsgruppen
Åbo stad
Minna Rosendahl
Samarbete med organisationer och samfund
Regiondirektör

Andra