Gå över till innehållet

Kontaktuppgifter

Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna – mot den nya välfärdsområde –
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Tapio Häyhtiö
Strukturreformen
Förändringskoordinator
Åbo stad, välfärdssektorn, Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området

Strukturreformen

Janne Saarinen
Strukturreformen inom social- och hälsovårdsreformen
Projektledare (och projektchef inom kunskapsbaserad ledning)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Heidi Pyhälahti
Strukturreformen inom social- och hälsovårdsreformen, utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna
Kommunikationschef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Susanna Laivoranta-Nyman
Modell för servicekedjor och helheter (PKPK) (underprojekt PKPK – barn och familjer PKPK – seniorer PKPK – mental hälsa och rusmedel)
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Matti Franck
Förenhetligande av klient- och patientdatasystemen och utveckling av registreringspraxis (APRJ-konsolidering)
Projektledare
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Johannes Holvitie
Vägkarta för distanstjänster
Projektledare
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Karolina Olin
Överkommunal övervakningscentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Tuija Eskelinen
Västkustens kunskaps- och stödcentral (OT) för barn och ungdomar – pilotprojekt
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Jukka-Pekka Sainio
Kunskapsbaserad ledning
Teknisk huvudkonsult

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Pia Kirjonen
Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland
Projektledare
Åbo stad
Janne Mononen
Digikliniken
Projektchef
Åbo stad
Pia Kirjonen
Pilotering av klientstyrningstjänsten
Projektchef (och projektledare, Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland tom. 1.9.2021)
Åbo stad
Riikka Korhonen
Verksamhetsmodellen Kraft i Vardagen
Projektchef
Åbo stad
Linda Dalbom
Befrämjande av välfärd och hälsa
Planerare
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt / primärvårdsenheten
Sami Luoto
Projektet Föra barnen på tal
Projektchef på deltid
Lieto
Pia Suvivuo
Vidareutveckling av Familjecentermodellen
Projektchef
Åbo stad
Mia Oksa
Utveckling av mental- och rusvårdsservicen för barn och unga
Projektchef
Marjut Aalto
Organisationsexpert

Övrig regional utveckling

Pasi Oksanen
Planen för ordnade av hälso- och sjukvård
Utvecklingschef
Åbo stad
Karoliina Luukkainen
Hyte-arbetsgruppen, ordf.
Specialsakkunnig, befrämjande av välfärd och hälsa
Åbo stad
Riitta Söderlund
Ansvarig beredare i ärenden gällande orala hälsovården, specialtandläkare, fil. mag.
Kirsi Kiviniemi
Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre, ordf. för arbetsgruppen
Ledare för bedömningsarbetet
Åbo stad
Mikko Hulkkonen
Tjänster för barn, unga och familjer, ordf. för arbetsgruppen
Välfärdsdirektör
Rusko
Mikko Pakarinen
Mentalvårds- och missbrukartjänster, Sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning, ordf. för arbetsgruppen
Social- och hälsodirektör
Kaarina
Minna Rosendahl
Samarbete med organisationer och samfund
Regiondirektör

Andra